Αρχική | Πρόγραμμα | Στόχοι | Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις | Υλοποίηση | Συντελεστές
Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


«Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

Πρωταγωνιστές: τα νήπια/προνήπια της σχολικής χρονιάς 2005-2006

Συμμετείχαν: οι γονείς των παιδιών, οι τοπικές αρχές-φορείς του δήμου Παλαιοκαστρίτσας, ντόπιοι επαγγελματίες.